Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2017 година на општина Ѓорче Петров

Годишен план за јавни набавки за 2018 година на општина Ѓорче Петров

Измена и дополна на годишен план за јавни набавки за 2018 година на општина Ѓорче Петров

Годишен план за јавни набавки за 2020 година на општина Ѓорче Петров