Денес, во Центарот за култура во општината Ѓорче Петров се одржа премиерата на  театарската престава „Зелена планета “ наменета за деца од прво до трето одделение од сите шест основни училишта во општината. Децата кои што ја проследија оваа едукативна претстава научија што е рециклирање, каква е разликата меѓу отпад и ѓубре, како да се реупотреби отпадот и  како од мали нозе да ја чуваат својата околина, а со тоа и нашата планета Земја.    Преку претставата, на децата им беа пренесени пораки за значењето на селектирање и третман на различен вид отпад, почнувајќи од хартија, пластика, стакло, лимена амбалажа, па сѐ до електронски отпад.

Кој ако не најмладите со топли насмевки ќе ги придобијат возрасните и тоа токму за најголемиот христијански празник – Велигден. Група дечиња од градинката „Росица“  заедно со директорката, г-ѓа Ана Серафимовска и нивниот воспитувачки кадар го посетија градоначалникот Сокол Митровски  и му подарија велигденски јајца, изработени од вештите раце на дечињата и вработените. „Денес меѓу мене се оние на кои  најмногу им се радуваме и ги сакаме, нашата иднина, дечињата од градинката.

Во  ООУ „Тихомир Милошевски“се одржа регионален натпревар по Биологија и Природни науки во кој учествуваа вкупно 116 ученици од IV до IX одделение од основните училишта од општината. Натпреварот  беше организиран од надгледуван од преставници „Друштвото на биолози на Р.Македонија“ и „Друштвото на природници“ кои во целост беа задоволни од текот на натпреварот, знаењето на учениците и постигнатите резултати. Победниците од овој натпревар ќе земат учество во регионалните и републичките натпревари со целосна поддршка од општината Ѓорче Петров.

Една од најуспешните „креаторки“ на локалната тортијада „Слатка мистерија“ што секоја година се одржува во Скопје, Катерина Блажевиќ учествуваше на интернационалната тортијада во Јагодина, Р. Србија како преставник од општината Ѓорче Петров. Во организација на здружението „Слатки осмех “чиј претседател е Драгана Симиќ од Јагодина манифестацијата се одржа во спортската сала Јеса –Јагодина, а изложени беа преку 200 торти изработени со многу љубов, креативност и  уметност од вештите раце на жената. Тортите биле рангирани во три дела свечени, детски и торти со чоколадна декорација.

Во ООУ Тихомир Милошевски од општината Ѓорче Петров се одржа 58-от по ред натпревар на млади техничари и природници во организација на Народната техника на Р Македонија. На отворањето присуствуваше претседателот на Сојузот на Здруженија на техничка култура на РМ , Зоран Тодоров, кој го искажа своето задоволството што се домаќини на натпреварот, а на учениците им посака успешно претставување на своите изработки ,проектни задачи и освојување на многу награди.