Денес (22.12.2016), се одржа педесет и осмата седница на Советот на општина Ѓорче Петров. Советот на седницата дискутираше по  неколку точки на дневниот ред. Беше усвоен буџетот на општина Ѓорче Петров за 2017 година и донесена е Одлука за извршување на буџетот. Исто така советниците одлучуваа за вредноста за бодот на административните службеници и Одлуката за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок дотација на основните училишта на општина Ѓорче Петров.

 

Вчера (понеделник) во просториите на општина Ѓорче Петров, градоначалникот на Општината, Сокол Митровски и градоначалникот на градот Поважска Бистрица од Република Словачка, Карол Јанас потпишаа меморандум за соработка.

Општината Ѓорче Петров во соработка со компанијата „ Елколект“ ја спроведува акцијата  „Рециклираме и се наградуваме“  за подигање на јавната свест за потребата од собирање и рециклирање на електронски отпад. Граѓаните кои имаат дотрајани , неупотребливи електрични апарати , компјутери, монитори, телевизори, правосмукалки својот опасен отпад може да го употребат за купон за учество во наградната игра. Во општината Ѓорче Петров,екомагацините на Елколект  се поставени во дворот на општината Ѓорче Петров и кај забавното игралиште пред мостот кон Волково ,а истиот може да биде оставен секоја сабота во неделата. Поради голема заинтересираност наградната игра ќе продолжи да трае до 25 декември, а извлекувањето на наградите ќе биде на 26 декември во 10 часаот.

 

Давање во закуп на недвижна ствар сопственост на општина Ѓорче Петров