ОУ „Димитар Беровски“  со низа активности  го одбележаа светскиот ден на оралното здравје како дел од кампањата за подигнување на свеста за оралната хигиена.  Во градскиот парк учениците заедно со своите наставници, директорката и одговорниот диспанзер за стоматолошко здравје при поликлиника Ѓорче Петров, др. Катерина Стаменковска ја реализираа претставата Сонот за блескава насмевка.

Во ОУ „Јоаким Крчоски“ Волково се одржа Меѓународниот натпревар по математика „Кенгур“ 2017. На натпреварот учествуваа вкупно 100 ученика од I до IX одделение. Натпреварот е во организација на Сојузот на математичари на Македонија, од каде беа испратени тестовите. За организацијата и регуларноста на натпреварот во училиштето беа одговорни директорката и наставничката по математика, а тестатори беа педагогот и психологот.

Општина Ѓорче Петров и оваа година ја спроведе традиционалната сезонска акција за масовно чистење на сметот во пресрет на доаѓањето на пролетта. Акцијата ја спроведоа Јавните претпријатија на градот Скопје и вработените во општина Ѓорче Петров. Големата пролетна акција што се реализираше од 13 до 17 март на целата територија на општината беше поделена на три реони: реон 1 (кој ги опфати урбаните заедници Хром, Ѓорче Петров, дел од Мирче Ацев и Дексион), реон 2 (УЗ Мирче Ацев, Даме Груев и индустриската зона кај фабриките Адинг, Лафома и Карпош) и реон 3( руралниот дел на општината во рамките на кој се чистеше и патот кон селата Кучково и Орман ).

 

На 14.03.2017 (вторник),  учениците од трето одделение од ООУ “ Тихомир Милошевски“ беа на едночасовно возење низ главните улици и булевари на градот Скопје во рамките на програмата "Едукативен автобус" ,организирана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во текот на активноста, предавачите од АМСМ ги информираа и едуцираа децата за нивно безбедно и одговорно учество во сообраќајот, запознавајќи ги со сообраќајните правила и прописи за да бидат безбедни учесници во сообраќајот.

Денес, 13.03.2017 (понеделник), во просториите на општина Ѓорче Петров, се одржа шеесет и третата седница на Советот на општина Ѓорче Петров на која покрај другите точки на дневниот ред беше усвоена и Завршната сметка на Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2016 година.