Новоизградените подулици „3“, „4“ и „5“ кои гравитираат на  улицата „Алекса Демниевски“ се целосно завршени. Должината на улиците изнесува 501 метар, а истите се широки 6,30метри. Изградени се и тротоари од двете страни на улиците и изведена е атмосферска канализација. Исто така поставено е ново улично осветлување на трите улици.  За овој проект општината од својот буџет одвои 10.5 милиони денари.

Пошумувањето во општината Ѓорче Петров стана традиција која ги мобилизира граѓаните и ја подига свеста за заштита на природата. Под мотото „За зелено Ѓорче-засади ја својата иднина“ Денот на дрвото и годинава беше одбележан во општината Ѓорче Петров. Се садеше покрај булеварите во Ѓорче Петров, во стопански објекти,основните училишта, по месни и урбани заедници. Акцијата продолжи и денес на локацијата на село Кучково.

Под мотото „ За зелено Ѓорче-засади ја својата иднина “  денес , Градоначалникот Сокол Митровски заедно со вработените од општината по улицата „Партизански одреди“ засадија  над  50 садници платан (platanus acerifolija).

Се известуваат вработените на општината Ѓорче Петров, дека 30.11.2016 година, (Среда) e прогласен за „Денот на дрвото-засади ја својата иднина“. Вработените во општинската администрација за „Денот на дрвот“ 30.11.2016 година, во 09.30 часот треба да засадат дрва на локацијата Бул. „Партизански одреди“ (кај пазарчето во Ѓорче Петров). Поради спроведување на есенската акција „Ден на дрвото“ 30 Ноември е неработен ден за граѓаните на Република Македонија, а истиот ќе биде дополнително одработен за што вработените благовремено ќе бидат известени.

 

Општината Ѓорче Петров во соработка со компанијата „ Елколект“ ја спроведува акцијата  „Рециклираме и се наградуваме“  за подигање на јавната свест за потребата од собирање и рециклирање на електронски отпад. Граѓаните кои имаат дотрајани , неупотребливи електрични апарати , компјутери, монитори, телевозори, правосмукалки својот опасен отпад може да го употребат за купон за учество во наградната игра. Потенцијален добитник на една од трите награди : Лап топ ХП, Телевиизор „Хундаи“ лед, и правосмикалка „Горење “ е секој полнолетен граѓанин кој за времетраење на наградната игра ќе достави електричен или електронски отпад , на локацијата каде е поставен препознатливиот црвен еко магацин на Елколект.