ШЕСТОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС

Шестото Генерално собрание на Заедницата на единиците на локалната самоуправа се одржа вчера и на истото се дискутираше за актуелните предизвици со кои се соочуваат општините во Република Македонија. На…

Стратегијата на Општина Ѓорче Петров за родова еднаквост 2024- 2027 година

Дводневна обука со предавачи од UN Woman на која беше презентирана Стратегијата на Општина Ѓорче Петров за родова еднаквост 2024- 2027 година. На обуката беа вклучени вработени од сите сектори,…

ЗА ПРВПАТ МЕЃУОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ПРВА ПОМОШ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Одлична иницијатива на Црвен крст- Карпош во соработка со Општина Ѓорче Петров преку натпревар да ги едуцираме и запознаеме учениците со придобивките од познавање на првата помош. Во реонскиот парк…

Нова подлога на мултифункционалното игралиште во Даме Груев

Општина Ѓорче Петров почна со поставување нова тартан подлога на мултифункционалното игралиште во Даме Груев. Жителите и децата од населбата конечно ќе добијат современо игралиште за баскет и фудбал. Покрај…

ДИСКУСИЈА ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА

Одлична иницијатива преку проектот “Поддршка за активирање на заедниците и подигање на јавната свест за активности во врска со менталното здравје на деца и адолесценти“, со повеќе вклучени страни, активно…