Општина Ѓорче Петров стартуваше серија реконструкција на училиштата пред стартот на новата учебна година.

Во основното општинско училиште „Јоаким Крчовски“ интервениравме во делот на тоалетите и санирано е се што претходно претставуваше проблем при функционирањето.

Завршени се и молерофарбарските работи со што се создава подобар амбиент за престој на учениците и наставниот кадар. Променет е таванот во дел од тоалетите, санирани се плочките кои беа уништени. а променети се и дел од санитарните јазли.

Од оваа учебна година прв пат воведуваме и топол оброк за учениците од прво до трето одделение.

Во ООУ „Јоаким Крчовски“ интервенции во делот на тоалетите

Општина Ѓорче Петров стартуваше серија реконструкција на училиштата пред стартот на новата учебна година.

Во основното општинско училиште „Јоаким Крчовски“ интервениравме во делот на тоалетите и санирано е се што претходно претставуваше проблем при функционирањето.

Завршени се и молерофарбарските работи со што се создава подобар амбиент за престој на учениците и наставниот кадар. Променет е таванот во дел од тоалетите, санирани се плочките кои беа уништени. а променети се и дел од санитарните јазли.

Од оваа учебна година прв пат воведуваме и топол оброк за учениците од прво до трето одделение.

Share