Во Стопански Двор продолжуваат градежните активности преку меѓуопштинска соработка со Град Скопје.

Заврши асфалтирањето на третиот крак во должина од 260 метри и просечна широчина од 4 метри.

Share