Во финална фаза на имплементација е проектот на општина Ѓорче Петров, финансиран и со поддршка на амбасадата на Р. Бугарија преку кој беа обезбедени реквизити за спорт во сите детски градинки и училишни сали.

Здравите навики се развиваат од најмала возраст, а спортот е најважната алка. Општина Ѓорче Петров активно работи во насока на обезбедување најдобри услови за најмладите жители на општината.

Share