Службите на општина Ѓорче Петров стартуваа со пролетно раззеленување и уредување на јавните површини.

Со нови 200 садници беше оплеменет средишниот дел на Полјаната во Хром.

Дополнително ќе ги уредуваме парковите, ќе садиме украсни растенија и ќе подигаме нови парковски површини.

Share