Успешно се реализираше акцијата за собирање на кабаст отпад и отпад од земјоделските површини во Волково, Стопански Двор, Ново Село, Кисела Јабука, Орман и Никиштани.

Организацијата беше на компанијата „Екофлор“ која е и надлежна за собирање на комуналниот отпад во овој дел на општината.

Подигнати и уредно депонирани се вкупно над 12000 килограми различен вид отпад.

Во наредниот период планирани се следните активности :

-6 – 8 Мај ќе се вклучиме во Генералка Викенд, со цел да ја подигнеме свеста на локалната заедница за рециклажа

-16 – 20 Мај , заедничка акција со сите јавни претпријатија на градот Скопје

Share