По изведените 250 метри водоводна мрежа на крак од улица „20“ ќе се продолжи со работа на ул. „102“ во Волково во должина од 350 метри.

Паралелно со изведбата ќе се изврши и тампонирање на овој крак.

Share