Во рамки на акцијата за собирање кабаст отпад од руралниот дел од општината, во депонијата “Дрисла” депонирани се 7,85 тони кабаст отпад.

Ова досега е најуспешната акција за одлагање на отпадот во изминатите години во руралниот дел на општината.

Апелираме до граѓаните да постапуваат совесно со својот отпад и да ја заштитат животната средина.

Share