Општина Ѓорче Петров во соработка со ЈП „Комунална хигиена“-Скопје организира акција за собирање кабаст отпад на повеќе локации во Ѓорче Петров.

Акцијата ќе трае од петок (10.12.2021) до понеделник (13.12.2021), а контејнерите ќе бидат поставени на следните локации:

Последна 4 – ка Хром

Последна 5 – ка Дексион

Кај месната заедница во Даме Груев

Кај старата полициска станица во УЗ Ѓорче Петров

Габаритен и биоразградлив растителен отпад од земјоделско потекло ќе се собира на ден 11.12.2021 во населените места Волково, Волково-Пржина, Кисела Јабука, Кучково, Никиштани, Ново Село и Орман. Граѓаните треба да го изложат пред пунктовите од 7 до 10 часот на следните локации:

Волково  – спроти ресторан „Стара воденица“,

Пржина – претпоследна 22 ка

Ново Село – трансформатор после месна заедница

Кисела Јабука – проширување на пруга

Стопански двор – проширување меѓу ул.51 и ул.52  (после текстилната фабрика)

Share