Поради зголемена појава на површински води, екипа на АД „Водостопанство Скопско Поле“ врши чистење на каналот во Стопански двор.

 Целта е атмосферските води да имаат слободен проток во каналот и спречување на евентуална појава од поплави.

Share