Отворена забавна фудбалска школа Ѓорче Петров е организација формирана од фудбалски работници, а е во склоп на отворена забавна фудбалска школа на Македонија.
Во нивна организавија се одржува БОН – БОН купот кои е забавно спортска ракраација за деца од 7-12 години и е настан кој се одржа на традиционално 7 години на стадионот на Ф.К.Македонија на кои учествуваа 250 ученици.
На стадионот “Млади Лавови“ во август се одржаува фудбалската забавна школа за ученици од 7 до 12 години. На школата редовно земаа учество околу 300 ученици за кои од страна на школата се обезбедува маици, капчиња и сендвичи.