Општински сојуз на училишен спорт Ѓорче Петров е формиран ан 17  април 2010 год. Од страна на општинска администрација,  професори по физичко, директори на основни училишта, спортски работници, а  се финансира директно од буџетот на Општина Ѓорче Петров.

    Училишниот спорт претставува основен сегмент во реализацијата на масовниот спорт во локалната самоуправа-општината, каде преку систем на активности на училишниот спорт почнувајќи од меѓуодделенските натпревари потоа меѓу општинските натпревари, зонските , регионалните и државните натпревари,се вклучуваат илјадници деца-ученици од основните училишта .
Општинските лиги во училишниот спорт  е организирана по принципите на вистинските спортски игри ( кошарка, фудбал ракомет и одбојка). Истите ќе се организираат со 6 екипи (училишта), во  Општината Ѓорче Петров.
Во склоп на училишниот сојуз постојат лига натпревари :
 
 
Голем фудбал
Мал фудбал 
Кошарка 
Ракомет(девојчиња)
Одбојка (девојчиња)
Тенис ( момчиња)
Тенис (девојчиња)
Пинг-понг
Шах