Барањaта за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров како и барањата за еднократни финансиски средства или материјална поддршка се испраќаат на следнава адреса : ednokratnapomos@opstinagpetrov.gov.mk

Барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Изјава за самохран родител

Уплатница