Советот на општина Ѓорче Петров ја одржа Шеесеттата седница

На 60-та седница на Советот на општина Ѓорче Петров која се одржа денеска 27.01.2017 година, беа усвоени следните точки:

1. Предлог –Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 11, Општина Ѓорче Петров – Скопје ;

2. Предлог- Буџетски календар на Општина Ѓорче Петров за 2017 година ;

3. Предлог- Одлука за Донација на патничко моторно возило на Манастирот „св.Ѓоргија“ во с. Кучково