Совет на млади

Членови на Совет на млади на Општина Ѓорче Петров се:

 

– Кристијан Трајковски

– Перо Петрески

– Александра Крстевска

– Кристина Димитријоска

– Филип Здравковски