Соопштение

Се информираат граѓаните на општината Ѓорче Петров кои имаат поднесено Барања за легализирање на бесправно изградените објекти во 2011 година година дека Секторот за Урбанизам на општината ќе работи за прием на елаборати и на 31 декември , Сабота, до 14 часот.