Регионален натпревар по природни науки и Биологија одржан во ООУ „Тихомир Милошевски“

Во  ООУ „Тихомир Милошевски“се одржа регионален натпревар по Биологија и Природни науки во кој учествуваа вкупно 116 ученици од IV до IX одделение од основните училишта од општината. Натпреварот  беше организиран од надгледуван од преставници „Друштвото на биолози на Р.Македонија“ и „Друштвото на природници“ кои во целост беа задоволни од текот на натпреварот, знаењето на учениците и постигнатите резултати. Победниците од овој натпревар ќе земат учество во регионалните и републичките натпревари со целосна поддршка од општината Ѓорче Петров.