Отворена забавна фудбалска школа Ѓорче Петров

Отворена забавна фудбалска школа Ѓорче Петров е организација формирана од фудбалски работници,  а е во склоп на отворена забавна фудбалска школа на Македонија. 
Во нивна организавија се одржува БОН – БОН купот кои  е забавно спортска ракраација за деца од 7-12 години и е настан кој се одржа на традиционално 7 години  на стадионот на Ф.К.Македонија на кои учествуваа 250 ученици. 
На стадионот “Млади Лавови“ во август се одржаува фудбалската забавна школа за ученици од 7 до 12 години. На школата редовно земаа учество околу 300 ученици за кои од страна на школата се обезбедува маици, капчиња и сендвичи.