Локални – месни турнири

-Месен турнир во мал фудбал “ Ивица Златевски –Цуци“
 По повод на трагичната смрт на Ивица Златевски –Цуци, традиционално во Општината Ѓорче Петров на ден 11 Октомври се одржува традиционален турнир во мал фудбал  во организација на Месната Заедница Кисела Јабука

-Турнир во мал фудбал по повод “8 септември“
Во организација на организационен одбор од УЗ*Даме Груев* Општина Ѓорче Петров  се одржува традиционалниот турнир во мал фудбал кои се играша на фудбалското игралиште во О.У. Страшо Пинџур. 

-Меморијален турнир во мал фудбал “ Дарко Брнарчевски“
Во организација на организационен одбор на семејството Брнарчевски во Општина Ѓорче Петров  се одржува традиционалниот турнир во мал фудбал “ Дарко Брнарчевски“  кои се игра на фудбалското игралиште во с. Волково 

-Градоначалникот, членови на совет и општинската администрација присутна и на меѓу општински фудбалски натпревари.

Градоначалникот, членови на совет и општинската администрација присутна и на меѓу општински фудбалски натпревари по повод 35 годишнината на Општина Гази Баба, каде Опшната Ѓорче Петров го озвои 3 –то место.


-Јубилејна 20 годишнина на МАКЕДОНСКИОТ ОЛИМИСКИ КОМИТЕТ 
По повод 20 годишнина на македонскиот оломиски комитет – Општината Ѓорче петров ке учествува со училишните репрезентации во мал фудбал , кошарка, ракомет (девојчиња) и одбојка (девојчиња).