Контакт

Општина Ѓорче Петров

Ул. Ѓорче Петров бр.73

1000 Скопје

тел. +389 02 2044411

Сектор за урбанизам, инвестиции и комунални дејности

тел. +389 02 2033471

Официјален контакт меил на Општината: kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК

од 08:00 до 16:00 часот

Пауза од 11:00 до 11:30 часот