Контакт

Општина Ѓорче Петров

Ул. Ѓорче Петров бр.73

1000 Скопје

Македонија

тел. +389 02 2039307

Официјален контакт меил на Општината: kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

 

Работно време 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК 

од 08:00 до 16:00 часот 

Пауза од 11:00 до 11:30 часот