Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2017 година на општина Ѓорче Петров

Годишен план за јавни набавки за 2018 година на општина Ѓорче Петров

Измена и дополна на годишен план за јавни набавки за 2018 година на општина Ѓорче Петров

Годишен план за јавни набавки за 2020 година на општина Ѓорче Петров

Годишен план за јавни набавки за 2021 година на општина Ѓорче Петров