Инфраструктура на спортските објекти

Две ново изградени сали “Ѓорче Петров“ и “Христо Батанџиев“, сали во кои во покрај наставата работат ракометни и кошаркарски школи, а  во нив се  играат и меѓу училишните натпревари во Општинските училишни  лиги, а се коиристат и за спортско рекреатини цели на граѓаните од Општина Ѓорче Петров. 

Два фудбалски терени “Волково “ и “Млади Лавови“ на кои работат две фудбалски школи, се користат и за меѓу училишните натпревари во Фудбалската Општинска училишна  лига.

Две Тениски Игралишта во О.У. Мирче Ацев кои покрај настава за сите основно училишта на територија на Општина Ѓорче Петров, се користат и за меѓу училишните натпревари во Фудбалската Општинска училишна  лига и за рекреативни цели за локалното население.