Денес, во просториите на Општината Ѓорче Петров градоначалникот Сокол Митровски, прими делегација од Општината Поважска Бистрица, на чело со градоначалникот Карол Јанош . На делегацијата ú се придружи и директорот на ЈП „Јасен”, Оливер Андонов, преку кој се остварија првичните контакти со двете збратимени општини. Двајцата градоначалници разговараа за своите досегашни искуства и предизвиците со кои се соочуваат во своите општини и изразија желба за продлабочување на меѓусебната соработка на полето на културата, спортот и образованието. 

Денес, 30.06.2017 (пeток) , во просториите на Општина Ѓорче Петров се одржа состанок со претставници од месните и урбаните заедници, ЈП „Комунална Хигиена” и ЕКО-ФЛОР КОМПАНИ Скопје. Градоначалникот Сокол Митровски, упати јавен повик до граѓаните за нивно активно учество во општата акција за собирање на кабаст отпад од страна на ЈП „Комунална Хигиена”, која се реализира во текот на денешниот и утрешниот ден и во руралниот и во урбаниот дел на општината.

На 30 јуни 2017 заврши четиридневниот летен камп по англиски јазик кој се одржа во ООУ„Тихомир Милошевски“ на кој учествуваа повеќе од 60 ученици од сите основни училишта во Општината Ѓорче Петров. Овој проект ја имаше целосната поддршка од општината, а го реализираше невладината организација „ Корени“. Дипломите на предавачите и учениците им ги додели градоначалникот Сокол Митровски кој воедно им се заблагодари на сите учесници. Митровски ја  акцентираше потребата од надградување на знаењето на учениците и сите други учесници во воспитниот процес во основните училишта.

Пензионерите од Ѓорче Петров имаа успешен настап на традиционалната 15-та по ред ревија на музика, песни и ора која се одржа во Дом на АРМ во Скопје во организација на Сојузот на здружение на пензионерите на РМ. Во конкуренција од 33 здруженија и преку 600 учесници од сите градови во Р.Македонија, настапот на ѓорчепетровци остави најголем впечаток. Ѓорчепетровци ги афирмираше фолклорните вредности на нашиот културен идентитет и македонската  традиција од Егејскиот дел на Македонија.

СЕ ПОВИКАУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТУИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ 30 ЈУНИ И 1 ЈУЛИ ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА СВОИТЕ ДОМОВИ И ДВОРОВИ ОД КАБАСТ ОТПАД КОЈ ЌЕ БИДЕ ПОДИГНАТ ОД ЈП КУМУНАЛНА ХИГИЕНА И ЕКИПИ ОД ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ. ОТПАДОТ ТРЕБА ДА СЕ ИЗНЕСЕ ОД 7 ДО 9,30 ЧАСОТ НА ПОГОЛЕМИТЕ УЛИЦИ И ДО НАЈБЛИСКИТЕ  КОНТЕЈНЕРИ. РЕОН ЕДЕН НА 30 ЈУНИ 2017 ГОДИНА: УРБАНА ЗАЕДНИЦА ХРОМ, ДЕЛОВИ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ МИРЧЕ АЦЕВ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ДЕКСИОН И ДЕЛОТ НАД ПРУГАТА ВО ДЕКСИОН. РЕОН ДВА 1ЈУЛИ 2017 ГОДИНА:РЕОНСКИ ЦЕНТАР ОКОЛУ ПАРКОТ, ПАЗАЕРОТ, ПОЛИКЛИНИКАТА И ЦРКВАТА . ДЕЛ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ МИРЧЕ АЦЕВ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ НАД УЛИЦАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ДО УЛИЦАТА АРСЕНИЈЕ ЈОВКОВ И УРБАНА ЗАЕДНИЦА ДАМЕ ГРУЕВ. ВО РУРАРНИОТ ДЕЛ ИСТО ТАКА НА ОЗНАЧЕНИ МЕСТА ЌЕ СЕ ОДЛАГА КАБАСТ ОТПАД ВО САБОТА НА 1 ЈУЛИ.