Ученикот Блаже Суклевски од 8 одд. од ООУ „Тихомир Милошевски“ од општината Ѓорче Петров под менторство на наставничката Анкица Спасова освоија прва награда на државниот натпревар по математика кој се одржа на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид. Ова беше нов предизвик за осмодделенецот Блаже Суклевски кој покажа убедливо најдобри резултати пред неговите врсници. Овој млад математичар и досега се закитувал со медали од општински, регионални и државни натпревари. Со титулата најдобар математичар само ја докажа својата супериорност во познавање на оваа природна наука. Следното натпреварување на кое ќе учетвува Блаже ќе биде на Јуниорската македонска математичка олимпијада.

 

 

Започна комплетната реконсрукција на културниот дом во селото Кучково, општина Ѓорче Петров. Обнова на домот ќе опфати поставување на армирани бетонски платна во подрумскиот дел, изработени се нови нисечки столбови, а деновиве ќе започнат работите на новата кровна конструкција. Се планира на целосната обнова да се работи наредниве 90 дена. Ќе бидат изградени: канцеларија за месната заедница, сала за одржување на културни настани и средби на граѓаните и ќе се изградат нови санитарни чворови. Ќе бидат поставени нови ПВЦ прозори и врати и енергетско ефикасна фасада. 

По повод патронот во присуство на голем број родители, ученици и претставници од Општина Ѓорче Петров, Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, академскиот склулптор, Сокол Цфарку и Директорот на ОУ Мирче Ацев, Гоце Боцевски свечено ја открија бистата на македонскиот великан и патрон на училиштето, Мирче Ацев.

Информации за уписот во прво одделение кој е во тек и подготвеноста на училиштата за екстерното тестирање беа дел од темите за кои се разговараше на денешниот состанок на градоначалникот Митровски со директорите од основните училишта во општината. На состанокот се разговараше и за промоцијата на средното училиште „Кочо Рацин“ и начините како да се мотивираат учениците од општинските основни училишта за упис во ова средно училиште зад кое стои стручен тим и квалитетен кадар кое покрај гимназиско образование, нуди и специјализирани струки како текстилно-кожарска струка и уметничко образование.

Црвениот крст на Р. Македонија во соработка со општината Ѓорче Петров го имплементира проектот „Преземи акција за подобра конкурентност  на пазарот на трудот“ во партнерство со „Занаетчиската комора на град Скопје, финансиран од Европската унија. Целта на проектот е да придонесе во зголемување на учеството на лицата кои се социјално изолирани за пазарот на трудот за намалување на невработеноста во Македонија. Во првата фаза на проектот преку идентификација и селекција од вкупно 210 лица контактирани и посетени беа селектирани 40 лица кои ги исполнуваа критериумите за вклучување во проектот врз основа на нивните капацитети и потенцијали. Во рамки на проектните активности беа организирани и реализирани 3 работилници за меки вештини со цел унапредување на социјалните вештини на корисниците.