Отворена работилница на Центарот за економски политики, анализи и консалтинг со дел од учесниците- менторите, директорите на училиштата и општинската администрација од општина Ѓорче Петров,  за надоградба на прашалниците кои ги користевме во почетната фаза на форумите кои послужија за заедничка анализа на организацијата и на идните општинските политики во контекст на младинските политики за меѓуетничка поддршка, соработка, толеранција и почитување.

Осми јуни 2017 година. Невообичаено студеникавото утро за овој период од годината не ги спречи девеесеттината млади спортисти - планинари од сите општински основни училишта, како членови на Организираниот училишен спорт во Општината Ѓорче Петров, да планинарат на најблиската скопска планина Водно.  Планинарењето е уште еден сегмент од спортските активности кои се планираат и реализираат во општинските основни училишта.

Општината Ѓорче Петров и невладината организација за развој на образованието „Корени“ од 27 до 30 јуни ќе одржи забрзан курс по англиски јазик за ученици од основните училишта во општината Ѓорче Петров. Летниот камп ќе се одржи во ООУ „Тихомир Милошевски“. Во кампот учество ќе земат по 10 ученици од четврто до седмо одделение од сите училишта во општината кои ќе слушаат предавање од врвни наставници по англиски јазик.

Градинката „Росица” на пригоден начин го одбележа испраќањето на 302 првачиња кои есенва ќе седнат во училишните клупи во општинските основните училишта. По тој повод, освен веќе одржаната проштална средба со „новопечените“ првоодделенци и нивните родители,  вработените од градинката подготвија уште едно изненадување за своите деца.

Во Општинскиот Центар за култура Ѓорче Петров, млади оратоти, ученици од општинските основните училишта одржаа ораторска вечер на тема: „Компјутерите и интернетот го кочат или не нашиот природен процес на живаање, и дали има интеракција лице в лице“. Петнаесетте млади оратори изненадија со своите говори  во кои искрено го опишуваа своето секојдневие и “дружењето “ со компјутерите. Во текстовите провејуваше негативната страна од секојдневното комуницирање со другарите, пријателите и роднините исклучиво преку социјалните мрежи, наводно како најбрз начин да се дојде до нови информации  за најблиските. Пораките од типот, провери на Facebook што има ново и јави ми , беше најкритикувана реченица од основците кои свесни за „електронската окупација“ што ги највјасала нивната генерација. Од приложените говори на сите учесници  можеше да се согледа потребата за директна меѓусебна комуникација. Општиот заклучок од тоа што можеше да се слушне на ораторската вечер беше тоа дека современата технологија е неопходна но истата води кон отуѓеност помеѓу субјектите. Затоа во текстовите, без исклучок провејуваше потребата од непосредна комуникација кај младите. Општеството, образовните институции и семејствата треба да обрнат поголемо внимание на оваа појава која се повеќе ги отуѓува нашите млади поколенија. Идни лидери на заедниците.