Отпочна постапката за усогласување и унапредување на ИСО стандардот 9001-2008 со ИСО стандардот 9001-2015 во Општината Ѓорче Петров. На консултанската презентацијата на измените во ИСО стандардите, кој ги налага  ИСО 9001-2015, присуствуваа сите раководители на сектори во општината, а презентација на материјалот за унапредување на стандардите вршеа презентери и консултанти од Еуро Контрол.

Градоначалникот Сокол Митровски денес ги прими преставниците од Здружението „Матица Скопје„ од Скопје  чие седиште се наоѓа во с. Волково во општината Ѓорче Петров. Преставниците од здружението образложија како поминала манифестацијата „Денови на македонскиот мед“  каде посетителите на ул. Македононија во Скопје, имаа можност во директни контакти со пчеларите да добијат совети како да препознаат квалитетен мед.

Општината Ѓорче Петров и Ленди Груп ДООЕЛ Скопје потпишаа договор за реконструкција и изградба на 4 улици во општината во износ од 19.867,875 денари. Со овој договор опфатени се улиците : „ Алекса Демниевски “ на која ќе се поставуви ново улично осветлување, нов асфалтен слој, ќе се изведе атмаосферска канализација , нова водоводна мрежа и тротоари.  На улицата „Пробиштипска“ ќе се вади стариот асфалтен слој, шахти , на улицата  „ Знеполе“ ќе се  гребе старата асфалтна подлога и ќе се постави нов слој,ќе се изврши корекција на шахти и шибери. На улицата „  2 “ кај ООУ „ Мирче Ацев“ ќе се отстрани стариот слој на асфалт, ќе се поставуват нов тампонски слој и нов асфалт, ќе се изведе атмосферска канализација,воедно ќе биде поставено ново улично осветлување и нови тротоари. Средствата со кои ќе се реализира овој проект се Гранд од Светска Банка доселен на Општината Ѓорче Петров. 

Граѓаните на Ѓорче Петров во Центарот за култура, имаа можност да ги видат делата на Димитар Аврамовски Пандилов, претставник на импресионизмот и еден од основачите на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Уметничките дела на Димитар Аврамовски Пандилов се работени во предвоениот и повоениот период на дваесеттиот век, а на платното го прикажал македонскиот живот и поднебје.

Со низа настани општината Ѓорче Петров го отпочна своето празнување по повод празникот на општината, 20 септември. Бројните гости од збратимените општини Красна Полјана, Осечина и Поважска Бистрица со своите делегации беа почесни гости на отворањето на манифестацијата, а на прославувањето се придружи и Амбасадорот на Р. Словачка во Р.Македонија, Мартин Безак.