Започна реконструкцијата на улицата „ 84“ во с, Кисела јабука, Општина Ѓорче Петров. Оваа улица која се наоѓа непосредно покрај пругата и е долга 680 метри, а широка 5 метри. Работите ги изведува Македонија пат. Средствата за реконструкција на патот во висина од 5 ,4 милиони денари ги обезбеди владата на Р. Македонија, преку Министерството за транспорт и врски. 

Процесот на интензивно решавање на предметите за легализација во Општина Ѓорче Петров продолжува. Денес, беа доделени нови 50 решенија за легализација со што бројот на легализирани дивоградби се искачи на 5.600 издадени решенија. Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски  ги потсети граѓаните кои сеуште не поднеле геодетски елаборат, тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкраток можен рок да ги легализираат своите дивоградби, а процесот на легализација да заврши во законски утврдениот рок.

Денес, 02.12.2016 (вторник), во просториите на општина Ѓорче Петров се одржа редовeн состанок за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Ѓорче Петров. Градоначалникот Сокол Митровски и членовите од Кризниот штаб разговараа за навремено дејствување и преземање превентивни мерки за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на Општината, при што е констатирано дека општината е подготвена со сол и механизација да интервенира во расчистување на улиците и јавните површини во случај на врнежи од снег, а склучени се и договори со приватни фирми кои располагаат со механизација за справување со снегот.

 

Новоизградените подулици „3“, „4“ и „5“ кои гравитираат на  улицата „Алекса Демниевски“ се целосно завршени. Должината на улиците изнесува 501 метар, а истите се широки 6,30метри. Изградени се и тротоари од двете страни на улиците и изведена е атмосферска канализација. Исто така поставено е ново улично осветлување на трите улици.  За овој проект општината од својот буџет одвои 10.5 милиони денари.

Пошумувањето во општината Ѓорче Петров стана традиција која ги мобилизира граѓаните и ја подига свеста за заштита на природата. Под мотото „За зелено Ѓорче-засади ја својата иднина“ Денот на дрвото и годинава беше одбележан во општината Ѓорче Петров. Се садеше покрај булеварите во Ѓорче Петров, во стопански објекти,основните училишта, по месни и урбани заедници. Акцијата продолжи и денес на локацијата на село Кучково.