Завршена е третата фаза од реконструицијата на пристапниот пат Драчево – Мотел Китка –во должина од 530м. Носител на проектот е Центарот за развој на Скопски плански регион. Средствата потребни за реализзација  на овој проект во висина од 2.849.650, 00 денари се обезбедени од МЛС Биро за регионален развој и од општината Студеничани како партнер на проектот. Досега Центарот за развој на Скопски плански регион во период 2011/2012 година има рекуструирано вкупно 1.700м и сегашните 530м вкупно Ценатрот за развој на Скопски плански регион преку Бирото за регионален развој го има  рекуструирано пат Драчево – Мотел Китка  во должина од 2.230м . Патот во употреба го пуштија Председателот на Скопскиот плански регион Градоначалникот на Општината Ѓорче Петров Сокол Митровски и Градоначалникот на Општина Студеничани Азем Садики.

Започна реконструкцијата на улицата „ 84“ во с, Кисела јабука, Општина Ѓорче Петров. Оваа улица која се наоѓа непосредно покрај пругата и е долга 680 метри, а широка 5 метри. Работите ги изведува Македонија пат. Средствата за реконструкција на патот во висина од 5 ,4 милиони денари ги обезбеди владата на Р. Македонија, преку Министерството за транспорт и врски. 

Процесот на интензивно решавање на предметите за легализација во Општина Ѓорче Петров продолжува. Денес, беа доделени нови 50 решенија за легализација со што бројот на легализирани дивоградби се искачи на 5.600 издадени решенија. Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски  ги потсети граѓаните кои сеуште не поднеле геодетски елаборат, тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкраток можен рок да ги легализираат своите дивоградби, а процесот на легализација да заврши во законски утврдениот рок.

Денес, 02.12.2016 (вторник), во просториите на општина Ѓорче Петров се одржа редовeн состанок за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Ѓорче Петров. Градоначалникот Сокол Митровски и членовите од Кризниот штаб разговараа за навремено дејствување и преземање превентивни мерки за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на Општината, при што е констатирано дека општината е подготвена со сол и механизација да интервенира во расчистување на улиците и јавните површини во случај на врнежи од снег, а склучени се и договори со приватни фирми кои располагаат со механизација за справување со снегот.

 

Новоизградените подулици „3“, „4“ и „5“ кои гравитираат на  улицата „Алекса Демниевски“ се целосно завршени. Должината на улиците изнесува 501 метар, а истите се широки 6,30метри. Изградени се и тротоари од двете страни на улиците и изведена е атмосферска канализација. Исто така поставено е ново улично осветлување на трите улици.  За овој проект општината од својот буџет одвои 10.5 милиони денари.