Делегација составена од членови во Советот на Општината Ѓорче Петров отпатува во дводневна посета на своите колеги од општината Охрид. По самото пристигање во градот домаќин Охрид делегацијата од Ѓорче Петров, предводена од Председателот на Советот Гоце Петровски, беше пречекана од Председателот на Советот на Општина Охрид Гордана Коњановска. Целта на средбата беше разменување на искуства во работењето на двата Совети и можни опции за меѓуопштинска соработка. Покрај друго на средбата се разговараше и за развојот и постигнатите резултати на двете општини за време траење на мандатите на двата Совети. Гостите од Ѓорче Петров исто така имаа можност да посетат неколку значајни културни споменици во Охрид и Струга.

Денес, 21.04.2017 (петок), во просториите на општина Ѓорче Петров, се одржа шеесет и петтата седница на Советот на Oпштина Ѓорче Петров на која покрај другите точки на дневниот ред беше усвоен Извештајот за извршување на Буџетот на Oпштина Ѓорче Петров за I квартал од 2017 година. Беа усвоени и Предлог-Одлуките за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти надвор од планскиот опфат за УПС с. Кучково-КО Кучково, УПС с.Волково-КО Волково, УПС с.Ново Село-КО Ново Село,, УПС с. Кисела Јабука-КО Кисела Јабука, УПС с. Орман- КО Орман, УПС с.Никиштане-КО Никиштане, УПС с.Грачани-КО Грачани.

Денес, 21.04.2017 год. , под покровителство на Општина Ѓорче Петров, во спортската сала Христо Батанџиев во ООУ Тихомир Милошевски се одржаа финалните натпревари од општинската училишна лига во мал фудбал. Победник во училишната лига во мал фудбал е екипата на ООУ Ѓорче Петров, второто место ѝ припадна на екипата на ООУ Димитар Поп Георгиев - Беровски, а третото место го освои екипата на ООУ Страшо Пинџур.

 Започна дератизацијата во Општина Ѓорче Петров. Превземните активности се со цел да се уништат глодарите. Со дератизацијата се опфатени 3804 шахти но и основните училиштата. Покрај општинските инспектори во реализација на дератизацијата беа ангажирани и лица од Ј.П. Водовод и канализација со чија помош се лоцираат сите шахти на територијата на општината и истите се отвараат од вработените во јавното претпријатие.

Во рамките на Проектот за родова еднаквост на општина Ѓорче Петров и Националниот Совет за Родова Рамноправност,  ќе се спроведе анкета на граѓанките на општина Ѓорче Петров со цел собирање податоци за потребите на жените во општината.
Анкетирањето ќе се спроведе на 25 април (вторник) на следниве пунктови:

Кики Маркет    во периодот од 9.00-11.00 часот
ООУ Страшо Пинџур во периодот од 12.00-13.00 часот
Тинекс маркет ЃП   во периодот од 14.00-16.00 часот

На секој од овие пунктови ќе има листови на кои граѓанките анонимно ќе можат да се изјаснат, со цел Општината да се запознае со нивните потреби, како и проблемите со кои тие се соочуваат.