Претставници од Општина Ѓорче Петров и тим наставници од ООУ „Мирче Ацев”  заминаа на петдневна обука во Разлог, Р Бугарија во рамките на Проектот Имплементација на „учење преку работа” едукативни методи на настава за употреба на соларната енергија во основните училишта под  ЕРАЗМУС + програма. Главната цел на проектот е да се развие соодветна рамка за учење на децата од основните училишта за обновливи извори на енергија (ОИЕ), односно соларна енергија,  преку практична примена. Проектот опфаќа релевантни теми како животната средина и климатските промени, енергија и ресурси и природните науки. Целни групи на проектот се наставниците и учениците во основните училишта и од витално значење е дека тие ќе развијат солидно разбирање за моќта на сонцето и многу примени на соларната енергија.

Претставници од Општината Ѓорче Петров,  учествуваат на четиридневна обука за родово одговорни политики во организација на „UN WOMAN “ која се одржи во Охрид. Родовата обука беше изведена од страна на родовите инструктори Неда Малевска и Марија Ристевска. Учесниците имаа можност да се запознаат со методите и алатките за партиципативен пристап на учење за родова рамноправност и воведување на родот во главните текови и во креирање на локални политики, како и пристапот на партиципативно учење при воведување на родот во локалното буџетирање.

Општината Ѓорче Петров ги заврши градежните работи на поставување на цевки со обем  ф315,  за новата атмосферска канализација на улицата Анастас Коцарев во населбата „ Дексион“ . Воедно ќе бидат поставени и 6 шахти.  На споменатата улица ќе се постави и нов асфалтен слој со што во иднина ќе биде видно подобрено одвивањето на сообраќајот но ќе се надминат и проблемите на кои често наидуваа граѓаните  со честото поплавување на истата после врнежи на дожд и топење на снегот. Овој зафат ќе чини 5,7 милиони денари а работите ги изведува АД „ Карпош“ Скопје.

„Црногорска 2“, улица на која цели 20 години никој ништо не превземал. Деновиве заврши целоснта реконструкција на истата.  Божидар Димовски, староседелец на оваа улица, не го криеше своето задоволство од градежните работи кои во целост им го изменија начинот на живот. „Изгубивме секакава надеж дека некогаш и оваа улица ќе биде асфалтирана. Кога почнаа со работа, пак не верувавме. Наутро ѕиркав низ прозорец да видам дали градежните машини се сеуште тука. Кога ќе ги здогледав ми олеснуваше. Знаев дека нашиот градоначалник и општината, а и градот Скопје нема да отстапат и до крај ќе си ја завршат работата.

Општина Ѓорче Петров ги заврши работите на поставувањето на атмосферската канализација на улицата „Гостиварска“  во населбата „Ѓорче Петров 2“. Поставени се цевки со широчина од ф 315 во должина од 260 метри. Поставени се и 6 шахти. Воедно ќе се постави и ново улично осветлување, а ќе биде заменет и дотраениот асфалтен слој со нов. Работите ги изведуваат „Јубај“ и АД „Карпош“ Скопје, а треба да завршат до крајот на месец јули 2017 година.