Претставници од Рико -Словенија, Министерството за животна средина,изведувачот Жикол и градоначалникот Сокол Митровски со своите соработници беа во посета на Пречистителната станица за отпадни води во Ново Село која беше пуштена во пробна работа. Седумдесет и осум километарската мрежа реализирана во Волково, Волково - Пржина, Кисела Јабука, Ново село и Стопански двор е исклучително важен проект кој значи комплетно собирање и пречистување на фекалиите.

Денес во ООУ “Мирче Ацев” се одржа првиот работен состанок од проектот “Идни млади лидери на заедниците” кој ќе се реализира на ниво на општина Ѓорче Петров а во кој се вклучени сите основни училишта и средното училиште Кочо Рацин. На состанокот беше утврдена агендата на активности што следат од страна на преставникот од организацијта ЦЕПАК, која ќе го спроведе целиот проект  во текот на второто полугодие од учебната 2016/17 година. На состанокот беа присутни и преставници од општината, менторите и учениците кои ќе бидат вклучени во целиот проект.

Процесот на интензивно решавање на предметите за легализација во Општина Ѓорче Петров продолжува. Денес, беа доделени нови 62 решенија за легализација со што бројот на легализирани дивоградби се искачи на 6.500 издадени решенија. Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски  ги потсети граѓаните кои имаат подигнато урбанистичка согласност  и пресметка за плаќање на надоместокот во што поскоро време да ги уплатат средствата како би добиле решение за утврдување на правен статус на бесправен објект со кое би го запишале објектот во катастар на РМ.

Унапредување на  меѓуетничка толеранција на млади припадници на помали заедници и нивна подготовка за учество во демократски процеси на локално ниво во општина Ѓорче Петров е основната цел поради која, денес ( Среда, 31/01/2017 год.) во општинската сала за состаноци беше потпишан Меморандум за соработка меѓу општината Ѓорче Петров и Центарот за економски политики, анализи и консалтинг.