Во Недела (07/5/2017 год.) во с. Ново село, веднаш до цркавата св. Архангел Гаврил
ќе се одржи ПРВ КОЊИЧКИ ТУРНИР НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ „ ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА“
Програма :
- влечење на трупци;
- Изложба на коњи
- Галоп трки

Општината Ѓорче Петров ги повикува сите заинтересирани за учество како и за сите љубители на овие коњички спортови.
лице за контакт : 070/391-601 Ивица

Од 02 мај, во сите основни училишта во Општина Ѓорче Петров, започна уписот на првачиња кои треба да тргнат во прво одделение во учебната 2017/2018 година. Запишувањето на првачињата ќе трае до 31 мај 2017 година и важи за сите деца кои до крајот на календарската 2017 година ќе наполнат шест години и дополнително по исклучок на став 1 од член 47 на Законот за основно образование детето може да се запише во прво одделение доколку наполни шест години до 31 јануари 2018 година. При уписот на првачињата во училиштата родителот (старателот)  или двајцата родители треба да дојдат со детето и со себе да ги носат потребните документи за упис (извод од матична книга на родени, потврда за примените задолжителни вакцини за детето издадено од надлежна здравствена установа како и потврда за систематски преглед од стоматолог одговорен за нивното училиште).           
И оваа година строго ќе се почитува реонизацијата, односно децата ќе се запишуваат согласно местото на живеење.

Денес, 04.05.2017, во просториите на Општина Ѓорче Петров градоначалникот се сретна со претставници на стручните служби од основните училишта во Општината (психолози, педагози  и дефектолози). На состанокот се направи анализа на почетокот на уписите на ученици во прво одделение за учебната 2017/2018 година, подготвеноста на училиштата за почетокот на новата учебна година и текот на првиот ден на уписот.

Ивана Пашоска од ООУ „Страшо Пинџур“ го освои првотото место на 54-от Државен натпревар на млади техничари и природници на Р. Македонија во дисциплина применета физика кој се одржа викендов во Прилеп. Учениците Дајана Крстеска и Ана Бошковска од ООУ „Тихомир Милошевски“ во дисциплина Агротехника и рачно моделарство го освоија второто и трето место  на државниот натпревар. Натпреварот е во организација на Сојузот на здруженија на техничка култура на Македонија, на клубовите на млади техничари и природници на кој се натпреваруваа учениците од претходно одржаните регионални натпревари кои постигнале најдобри резултати.

Bо ООУ „Јоаким Крчоски“ – Волково, Општина Ѓорче Петров се реализираше традиционалниот настан „Весел час“ на кој идните првачиња и нивните родители го посетија училиштето. Оваа активност традиционално се реализира во училишето при што идните првачиња со своите родители го посетуваат училиштето со цел да се информираат за претстојните уписи на првачиња и да се запознаат со условите за претстој и настава во централното и подрачното училиште. Во реализацијата на активностите се вклучија сите наставниците и учениците од одделенска настава како и претставници од училишниот хор и оркестар.  На часовите од предметот „Вештини на живеење“ учениците рачно изработија подароци за идните првачиња кои им беа поделени при прием во просториите на училиштето.