Во близина на пазарчето во населбата Ѓорче Петров е пуштен во употреба целосно нов паркинг простор. Со доаѓањето на Александар Наумоски на позицијата градоначалник на оваа општина, преку новиот паркинг се реши долгогодишниот проблем на жителите, особено на посетителите на пазарот кои доаѓаат со возила.

 

Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Наумоски потпиша и додели 64 решенија за легализација на дивоградби. Видно беше задоволството на граѓаните кои со години чекаа нивниот проблем, со легализирање на бесправните објекти, да биде решен. Ваквиот транспарентен начин на доделба на решенија на граѓаните ја елиминира можноста за фаворизирање при решавање на барањата за легализација на бесправно изградени објекти.

Дотраените простории во кои сега се наоѓа матичната служба во Општина Ѓорче Петров се во незавидна состојба. Токму затоа, градоначалникот Александар Наумоски презеде времени мерки со тоа што овозможи соодветни услови кои приличат за вакви настани за венчавање на млади парови. Имено, во Центарот за култура  „Ѓорче Петров“ извршена е пренамена на дел од сцената со што се доби сосема нов адаптиран простор за венчавки.

 

Советот на општина Ѓорче Петров денеска ја одржа третата Седница. Советниците гласаа по 20 точки за кои едногласно беше дадено “зелено светло” за понатамошна постапка.
На седницата беше изгласан Извештајот за извршување на Буџет на општина Ѓорче Петров за третиот квартал на 2017 година, усвоена Предлог-одлуката за претставници на Управен одбор во ЈОУДГ  Росица, како и Извештајот за реализација на Програмата за остварување на социјална заштита во општината за период од 01.01.-30.09.2017 година. На оваа тема, беше изгласана и Предлог програмата за остварување социјална заштита во Ѓорче Петров за следната година.

 

Еден од приоритетите на градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Александар Наумоски е зачувување на животната средина и пошумување на сите слободни општински простори, со што видно ќе се подобри квалитетот на живеење, но и ќе се придонесе за поквалитетен воздух. Во период кога имаме зголемено загадување на воздухот и се бориме против тоа, и затоа што општината важи за една од еколошките средини во Скопје, тенденција е да се засадуваат што поголем дел од слободните површини.