Фудбалскиот клуб „Македонија Ѓорче Петров “  ќе добие 490.000 денари како поддршка од Општината Ѓорче Петров за покривање на трошоците за котизација за натпреварување во Втората фудбалска лига. Претседателот Гоце Петрески  на 67-та седница, ова прашање го стави како прва точка од дневниот ред која беше едногласно донесена од членовите на советот на општината.

Општина Ѓорче Петров деновиве работи на расчистување на теренот околу спортското игралиште „Бранители “ во с. Волково по повод меморијалниот фудбалски турнир  „Дарко Брњарчевски“ кој ќе започне во сабота на 24 јуни.        Се работеше на отстранување на зараснатите тревни површини, кастрење на гранки кои ја намалуваа прегледноста на главната улица од сред село се патот кој води до игралиштето, а веќе се поставуваат и нови трибини за љубителите на малиот фудбал.

Претставници од Општина Ѓорче Петров и тим наставници од ООУ „Мирче Ацев”  заминаа на петдневна обука во Разлог, Р Бугарија во рамките на Проектот Имплементација на „учење преку работа” едукативни методи на настава за употреба на соларната енергија во основните училишта под  ЕРАЗМУС + програма. Главната цел на проектот е да се развие соодветна рамка за учење на децата од основните училишта за обновливи извори на енергија (ОИЕ), односно соларна енергија,  преку практична примена. Проектот опфаќа релевантни теми како животната средина и климатските промени, енергија и ресурси и природните науки. Целни групи на проектот се наставниците и учениците во основните училишта и од витално значење е дека тие ќе развијат солидно разбирање за моќта на сонцето и многу примени на соларната енергија.

Претставници од Општината Ѓорче Петров,  учествуваат на четиридневна обука за родово одговорни политики во организација на „UN WOMAN “ која се одржи во Охрид. Родовата обука беше изведена од страна на родовите инструктори Неда Малевска и Марија Ристевска. Учесниците имаа можност да се запознаат со методите и алатките за партиципативен пристап на учење за родова рамноправност и воведување на родот во главните текови и во креирање на локални политики, како и пристапот на партиципативно учење при воведување на родот во локалното буџетирање.

Општината Ѓорче Петров ги заврши градежните работи на поставување на цевки со обем  ф315,  за новата атмосферска канализација на улицата Анастас Коцарев во населбата „ Дексион“ . Воедно ќе бидат поставени и 6 шахти.  На споменатата улица ќе се постави и нов асфалтен слој со што во иднина ќе биде видно подобрено одвивањето на сообраќајот но ќе се надминат и проблемите на кои често наидуваа граѓаните  со честото поплавување на истата после врнежи на дожд и топење на снегот. Овој зафат ќе чини 5,7 милиони денари а работите ги изведува АД „ Карпош“ Скопје.