Екипи на кризниот штаб на општината Ѓорче Петров и сезонските работници работат на расчистување на снегот од сервисните улици , приодите кон автобуските станици , пешачки патеки, паркинзите и тротоарите. Сите важни сообраќајници беа исчистени и исфрлени се 3 тони сол по коловозите низ целата општина со што сообраќајот се одвива без застој во сите делови од општината.

Во чест на св. Василиј Велики или меѓу народот познат како Василица , традиционално како и секоја година во општината Ѓорче Петров се дели погача со паричка од страна на кумот кој претходната година го пратеше најмногу среќа и берикет. Кумата Александра Младеновска која беше најсреќна изминатава година истакна дека паричката и донесе најмногу среќа на полето на работата , и како што вели таа веќе го оствари својот сон во нејзината кариера ,за што верува дека за тоа и помогнал токму овој светец.

Зимата е период кога има понагласена појава на вирусни заболувања. Општината и основните училишта на територијата на Ѓорче Петров го искористија зимскиот распуст за да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата. Со тоа целта на оваа акција е да се превземат превентивни мерки за спречување и сузбивање на заразните болести кои можат да попречат во нормално одвивање на образовниот процес.

Градоначалникот на Општината Ѓорче Петров Сокол Митровски, заедно со вработените во општинската администрација се фати за работа во расчистување на остатоците од снег и мраз кој преостанал во општинскиот двор. Расчистени беа тротоарот пред општината и паркинг просторот. Сите вработени, без исклучок , учествуваа во оваа акција.

Вешерта на бадник општинската механизација работеше на расчистување на патото од с. Волково кон с. Кучково и манастирот св Ѓорѓија. Булдужер гасеничар го пробиваше патот на кој покрај 50 сантиметри снег имаше и наноси од снег од по еден метар. Со расчистување на патот се започна на 5 –ти јануари а, а работите завршија на 7-ми јануари 2017 година. Општинските комуналните работници исфрлија на патот , долг 8 колометри повеќе од 15 тона сол и песок. Исто така се пробиени и патиштата кон селата Никиштани и Грачани. Механизацијата „ Улици и патишта“ исто така цела ноќработеше на расчистување на главните сообраќајници во општината така да во раните утрински часови учесниците во сообраќајот не наидоа на поголеми проблеми. Општинскиот кризен штаб секојдневно заседава и будно ја следи состојбата на терен.