Членови на Совет на млади на Општина Ѓорче Петров се:

 

- Кристијан Трајковски

- Перо Петрески

- Александра Крстевска

- Кристина Димитријоска

- Филип Здравковски