Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Наумоски присуствуваше на презентација за Еразмус+ Програмата за европските мрежи Еуропас, Еурогајденс и еТвининг организирана во ООУ “Ѓорче Петров”.

Еразмус+ Програмата е програма на Европската унија и се имплементира од јануари 2014 година, а како програмска земја полноправно учествува и Република Македонија. Програмата е фокусирана на образованието, обуката, младите...  Таргет групи се воспитувачки и негувателки од градинки, наставници од основните и средни училишта, студенти, млади невработени и претставници од невладиниот сектор.

Градоначалникот на презентацијата ги охрабри училиштата на територија на општината да партиципираат во вакви проекти и доколку имаат потреба од било каква помош или поддршка, да се обратат до него, или до општинските служби.