Општина Ѓорче Петров ја заврши реконструкцијата на детското игралиште во село Никиштане. Извршено е бојадисување на елементите на игралиштето,  а се она што е дотраено, беше заменето. Со реконструкцијата е опфатена и оградата на игралиштето. Онаму каде што има потреба, интензивно ќе работиме на реконструкција на детските игралишта.  За нас, од големо значење е децата да имаат свое катче каде ќе го поминуваат слободното време и ќе се забавуваат.

Претставници од општина Ѓорче Петров во кумановското село Табановце ја посетија Венера,каде таа е привремено сместена. Неодамна, дел од нејзиниот стан во Ѓорче Петров беше зафатен од пожар, при што нејзината мајка почина. И дониравме храна и облека за неа и нејзиното бебе, односно се она што таа побара од нас и што и е неопходно во овој момент. Средствата за донација беа собрани од неодамнешната хуманитарна забава која ја организираше општината. Ден претходно, го посетивме опожарениот стан во Ѓорче Петров. Потребни се итна санација, реконструкција и опремување. Општината се понуди да помогне од повеќе аспекти. Ги повикуваме сите правни субјекти, но и физички лица од општината, и општо, да излезат во пресрет за помош на ова семејство.

Општина Ѓорче Петров ја заврши реконструкцијата на спортската сала во училиштето „Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски“. Со ова, учениците добиваат пристојни услови за извршување на спортските активности и часовите по физичко образование. Продолжуваме и во иднина интензивно да работиме на развој и унапредување на спортот и образованието во нашата општина.

Ве известуваме дека сите социјално загрозени лица или семејства од Ѓорче Петров, кои се наоѓаат во ризик како што се сиромаштија, социјална исклученост, неписменост, се жртви на семејно насилство или бездомници, може да остават контакт-телефон во месна или урбана заедница, за да им излеземе во пресрет. Идејата е општината на овој начин колку може повеќе да им помогне во решавање на проблемите и потребите на овие категории. Во тој контекст, во општина Ѓорче Петров почна да работи патролна служба, која после собраните податоци, на терен ќе ги посети овие лица и ќе им даде соодветна помош. На фотографијата е список на урбани и месни заедници и контакт броеви на кои граѓаните може да пријават социјален ризик.

Општина Ѓорче Петров и Центарот за едукација и менаџмент во спортот (ЦЕМС) потпишаа Меморандум за соработка од кој треба да произлезат низа активности што се однесуваат на развој и унапредување на спортот на сите нивоа.
При потпишувањето на Меморандумот, градоначалникот Александар Наумоски побара од сите присутни членови на Советот на ЦЕМС, секој со својот авторитет, да допринесе во унапредување на спортот на територија на општината. Таргетирани беа и неколку спортови кои порано беа гордост на општината, а сега се замрени и треба да се унапредат. За истите ќе се работи на отворање можности за повторен развој. Општината ќе се фокусира  и на системски развој на постојаните капацитети, а ќе бидат изработени и акциони планови. Согласно програмите и можностите, општината ќе помага со средства и ангажмани.