Формулари

Барањaта за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров како и барањата за еднократни финансиски средства или материјална поддршка се испраќаат на следнава адреса ednokratnapomos@opstinagpetrov.gov.mk

 

Барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

 

Изјава за самохран родител

 

Уплатница


ПРИЈАВА за доделување на финансиски средства за поддршка на јавните дејности во Општина Ѓорче Петров


Барање за еднократни финансиски средства или материјална поддршка


Јавен повик за мапирање на самохрани родители
Линк од анкетниот прашалник.
https://docs.google.com/forms/d/1Ua6gdfBuOqt_5XdT5J7NSVBiavYIsdifGg-3VWj1Qz4/edit