Формулари

Барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

 

Изјава за самохран родител

 

Уплатница