Делата на Димитар Аврамовски Пандилов изложени во Центарот за култура „Ѓорче Петров”

Граѓаните на Ѓорче Петров во Центарот за култура, имаа можност да ги видат делата на Димитар Аврамовски Пандилов, претставник на импресионизмот и еден од основачите на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Уметничките дела на Димитар Аврамовски Пандилов се работени во предвоениот и повоениот период на дваесеттиот век, а на платното го прикажал македонскиот живот и поднебје.

Тој припаѓа на генерацијата сликари кои во минатиот век се издвојуваат со својата уметничка љубопитност и ги доживува и отсликува историските настани и моменти на борбата за националното ослободување на македонскиот народ што претставува историски потфат во процесот на создавањето и развојот на современата македонска ликовна уметност. Во соработка со Општина Ѓорче Петров беа изложени четириесет и четири дела на Пандилов кои се во сопственост на господинот Петар Дракул.