ОДЛУКА За измена и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Ѓорче Петров

Во дворните места што се со поглед кон улица или плоштад, не е дозволено сушење на алишта. За непочитување на о... Read More