Ги враќаме спомените на ѓорчепетровци, им оставаме на идните генерации наследство од кое самите ќе испишат сеќавања!

Го враќаме Корзото во паркот во Ѓорче. За него, но и за сите инсфрастуктурни проекти кои тековно се реализираа... Read More