Доградба на 2 основни училишта во општина Ѓорче Петров-проширување на капацитетите на училиштата во Хром и Ново Село

Ја подобруваме образовната инфраструктура. Градоначалникот Александар Наумоски одржа работен состанок со з... Read More