Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за вториот квартал од 2018 година

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за вториот квартал од 2018 годи... Read More