Потребна документација за еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров :

Еднократна парична помош за новороденче се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејството,... Read More