КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

Врз основа на член 18 од Правилникот за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните  ра... Read More